تمام فعالیت‌ها و خدمات حوزه زمین باید سامانه‌محور باشد
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: انجام و ارائه تمامی خدمات، فعالیت‌ها و اقدامات در حوزه زمین باید از طریق سامانه‌ها انجام شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار