فراخوان تولید گوشت مرغ/ ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام کشور از تولید داخل تامین می‌شود
تامین ذخایر استراتژیک شرکت پشتیبانی امور دام از تولید کنندگان داخلی سیاست راهبردی وزارت جهادکشاورزی در حمایت از تولید داخل است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار