تعریف ۱۹ مگا پروژه در استان کرمان/ كارمانيا در مسير توسعه صنعتي
رئیس سازمان صمت استان کرمان :
رئیس سازمان صمت استان کرمان از تعریف ۱۹ مگا پروژه در استان کرمان خبر داد و گفت: تقریباً می توان گفت که مشابه ۱۵ ذوب آهن اصفهان در کرمان شکل گرفته است که این مگاپروژه ها موتور محرکه هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار