آقایی و عزت مردم ایران محصول ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ است
رییس دانشگاه آزاد اسلامی:
رییس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ برای ملت ایران عزت، اقتدار و آقایی به دنبال داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار