یامین‌پور با حکم رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورای‌عالی نوجوانان و جوانان منصوب شد
رئیس‌جمهور در حکمی وحید یامین پور را به عنوان دبیر شورای‌عالی نوجوانان و جوانان منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار