پروژه احداث دپوی مترو کرج را متوقف کنید
بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی کرج
دانشجویان دانشگاه خوارزمی معترض به طرح احداث دپوی متروی کرج در دانشگاه خوارزمی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار