محاسبه اضافه کاری پرستاران اصلاح می‌شود
عبادی خبر داد
معاون پرستاری وزارت بهداشت، از اصلاح فرمول محاسبه اضافه کاری پرستاران خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار