آمادگی دانشگاه‌های قزوین برای مناظره انتخاباتی و نشست‌های دانشجویی
در نامه‌ای مطرح شد
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان قزوین خطاب به نامزدهای انتخابات و نمایندگان مجلس در خصوص آمادگی میزبانی از نامزدهای انتخابات مجلس در قالب مناظره و پرسش و پاسخ های دانشجویی نامه صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار