کتاب استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شایسته تقدیر شد
کتاب استاد دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در چهل و یکمین دوره جایزه کتاب سال، شایسته تقدیر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار