حمله به یک پایگاه نظامی دیگر آمریکا در منطقه
پایگاه‌های نظامیان اشغالگر آمریکایی به فاصله کمتر از یک ساعت شاهد دومین حمله بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار