بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درخصوص تکلیف شعبه «هم‌عرض»
رئیس دیوان عالی کشور در بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها اعلام کرد: در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌نماید، این دادگاه مکلف به انشاء رأی است و رسیدگی به دادنامه توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار