رمان «طوبا و معنای شب» حرکت به سمت روایت ایرانی است
در نقد و بررسی کتاب مطرح شد؛
عذرا موسوی در نقد رمان «طوبا و معنای شب» گفت شهرنوش پارسی‌پور به‌سمت فرم روایت ایرانی رفته و عکس بعضی نویسندگان هم‌دوره خود مؤلفه‌های ایرانی و نسبت نزدیکشان با مذهب را نادیده نگرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار