انتشار نماهنگ «خاک اجدادی» پس از عملیات «وعده صادق»
به خوانندگی سید یوسف انجام شد؛
نماهنگ «خاک اجدادی» به خوانندگی سید یوسف، پس از انجام موفقِ عملیات «وعده صادق» و در حمایت از مردم فلسطین منتشر شد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار