وزیر جهاد کشاورزی از پروژه ملی سیلوی گرمسار بازدید کرد
در قالب سفر استانی هیات دولت؛
وزیر جهاد کشاورزی کابینه سیزدهم در بدو ورود به استان سمنان در قالب سفر استانی هیات دولت، از طرح ساخت بزرگترین سیلوی شرق کشور در گرمسار بازدید کرد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار