توسعه بدون حل مسائل امكان پذير نيست
معاون وزير صمت:
معاون وزير صمت با اشاره به اينكه هيچ خلاقيتی در شرايط آسايش اتفاق نيفتاده است ، گفت : توسعه بدون حل مسائل امكان پذير نيست.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار