شهرداری تهران ساختمان‌های ناایمن بنیاد مستضعفان را اعلام کند
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در خصوص فرآیند ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بنیاد درباره روند ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن متعلق به بنیاد گفت: شهرداری تهران هر کدام از ساختمان‌های بنیاد را اعلام کند ما نیز اقدام به ایمن‌سازی می‌کنیم.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار