اعضای جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه مراغه مشخص شد
اعضای شورای مرکزی و هیات نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه مراغه پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات مشخص و در طی اولین جلسه دبیر و مسئولین واحد‌های مختلف آن مشخص شد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار