برگزاری مراسم برای نامگذاری بزرگراه بعثت و پاستور شرقی به نام شهید رئیسی + فیلم
زاکانی در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح کرد
شهردار تهران در حاشیه جلسه هیات دولت، با حضور در جمع خبر نگاران از نامگذاری بزرگراه بعثت و همچنین پاستور شرقی به نام شهید خدمت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی خبر داد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار