کیفیت هوای تهران قابل قبول است
شرکت کنترل کیفیت هوا؛
کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر با شاخص آلودگی ۸۲ در شرایط قابل قبول قرار دارد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار