راه‌اندازی پروژه سیستم متمرکز بانکداری در سال ۱۳۹۴
دبیرکل بانک مرکزی خبر داد:
احمدی از راه‌اندازی پروژه سیستم متمرکز بانکداری در سال ۱۳۹۴ خبر داد و گفت: پروژه سیستم متمرکز بانکداری از سال ۹۱ آغاز شده است و در تابستان سال ۹۴ به بهره برداری می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار