بسیج دانشجویی برگزیده برنامه های شهید مطهری شد
سازمان بسیج دانشجویی در میان 3 ارگان برگزیده برگزارکننده برنامه های هفته شهید مطهری انتخاب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار