وضعیت بانکداری اسلامی به زبان نمودارها؛
پنج استان کشور 25 درصد تسهیلات بانکی را دریافت می‌کنند و سهم 17 استان کمتر از 10 درصد است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار