برگزاري جشن استقبال از دانشجويان ورودي غيرايراني براي نخستين بار/آغاز ثبت‌نام دانشجويان غيرايراني در دانشگاه‌هاي تهران
حاج‌جباري در گفتگو با «خبرگزاري دانشجو»:
مدير كل بورس دانشجويان غيرايراني و سرپرست دانشجويان داخل كشور گفت: ثبت‌نام دانشجويان غيرايراني پذيرش شده در دانشگاه‌هاي تهران از ابتداي اين هفته آغاز شده و تا پايان هفته آينده ادامه دارد و با برنامه‌ريزي انجام شده امسال براي نخستين بار جشن استقبال از دانشجويان غيرايراني را خواهيم داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار