مقام برتر بسيج دانشگاه علمي کاربردي چهارمحال‌و بختیاری در جشنواره مالک اشتر
حوزه بسيج دانشجويي شهيد خرازي دانشگاه جامع علمي کاربردي استان چهارمحال و بختياري به عنوان حوزه بسيج دانشجويي برتر کشور در سال 93 انتخاب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار