وحدت دانشجویان شیعه و سنی پیشرفت علمی کشور را چند برابر می‌کند/ عربستان ابزار دست غرب است
مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی: 
مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی با اشاره به لوزم وحدت بین مسلمانان گفت: وحدت بین دانشجویان و علمای شیعه و سنی باعث می‌شود که پیشرفت علمی کشور چند برابر شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار