اختلافات بیمه ایران با بیمه مرکزی درحال رفع است 
مدیرعامل بیمه ایران: 
مدیرعامل بیمه ایران جزئیات پرونده این شرکت را تشریح کرد و گفت: اختلافات این شرکت با بیمه مرکزی درحال رفع است. 
ارسال نظرات
آخرین اخبار