الجزیره مدعی شد: ایران کشتی توقیف شده در خلیج‌فارس را آزاد کرد
نیروهای دریایی ایران، کشتی باری حامل پرچم جزایر مارشال را که روز سه شنبه در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده بودند، آزاد کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار