جزئیات دریافت وام پژوهانه ویژه دانشجویان دکتری
خلیلی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» تشریح کرد
معاون دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به اینکه با کاهش تعداد دانشجویان سقف وام دانشجویی نیز کاهش پیدا کرده است گفت: در حال حاضر وام پژوهانه نیز به دانشجویان مقطع دکتری تعلق می گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار