مجازات قاچاق مشروبات الکلی تشدید می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن، مجازات قاچاق مشروبات الکلی خارجی تشدید خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار