دانشگاه ملی ملایر؛ دانشگاهی معتبر در شهر کشمش‌ها
کدام شهر؟ کدام دانشگاه؟-۴۰
دانشگاه ملایر با وجود قدمت کم خود توانسته رشد بسیار چشمگیری در بحث آموزشی و عمرانی داشته باشد و در آینده‌ای نه چندان دور یکی از دانشگاه‌های معتبر در سطح کشور خواهد شد.