کسب عنوان برتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های گیلان در جشنواره مالک اشتر سپاه قدس گیلان
بسیج دانشجویی سه دانشگاه از دانشگاه های گیلان عنوان برتر بسیج دانشجویی دانشگاههای گیلان را در جشنواره مالک اشتر سپاه قدس گیلان کسب کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار