دانشجویان دانشگاه تهران در مسابقات دانشجویی آمار اول شدند
تیم دانشجویی آمار پردیس علوم دانشگاه تهران، در شانزدهمین دوره مسابقات دانشجویی آمار کشور موفق به کسب رتبه اول شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار