استکبار جهانی به سردمداری آمریکا محور شرارت‌های دنیای امروز است
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند:
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه استکبار جهانی به سردمداری امریکا محور شرارت‌های دنیای امروز است، گفت: مسئولیت تمامی خباثت‌ها از جمله حمله به یمن و قضایای اخیر مکه برعهده آل سعود که یکی از متحدان امریکاست، می‌باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار