ارتباط بین زمان خواب و وزن بدن/ نوجوانان نباید دیر به رختخواب بروند
طبق تحقیقات جدید، احتمال بروز چاقی و اضافه وزن در نوجوانانی که شب ها دیر می خوابند به مراتب بیشتر از همسن و سال هایشان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار