برگزاری مراسم عزاداری در دانشگاه هنر شیراز و آپادانا
به همت دانشجویان بسیجی صورت گرفت؛
مراسم عزاداری هیات دانشجویی دانشگاه هنر شیراز و آپادانا با حضور دانشجویان و اساتید برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار