عقب‌ماندگی کشور در پیشگیری از اعتیاد به الکل
یک پزشک عمومی با بیان اینکه تصحیح رفتار، بیش از متادون درمانی می‌تواند در ترک اعتیاد تاثیر گذار باشد، تاکید کرد: خود درمانی از طریق متادون‌های بازار سیاه یا کمپ‌های غیرقانونی جوابگوی بازتوانی معتادان نیست و بر معضلات این قشر از بیماران می‌افزاید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار