آلن ایر:‌ توافق هسته ای باعث افزایش روابط اقتصادی آمریکا و ایران نمی‌شود
سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد قرار نیست توافق هسته ای باعث افزایش روابط اقتصادی آمریکا و ایران شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار