نایب قهرمانی تیم بسکتبال دانشجویان دانشگاه آزاد ماهشهر در جشنواره ورزشی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر گفت: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر مقام دوم جشنواره سراسری ورزشی استان خوزستان در رشته بسکتبال را به خود اختصاص دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار