اردوی جهادی ایام نوروز دانشگاه‌های لرستان با پشتیبانی ۱۴ اکیپ تخصصی برگزار می شود
مسئول سازندگی و کارآمدسازی بسیج دانشجویی لرستان:
مسئول سازندگی و کارآمدسازی بسیج دانشجویی لرستان گفت: اردوی جهادی ایام نوروز دانشگاههای لرستان با پشتیبانی ۱۴ اکیپ تخصصی برگزار می شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار