مجلس ششم بیشترین مشکلات را برای خود و نظام به وجود آورد/ آمریکا به دنبال مجلسی همراه با خودش در ایران است
عباسی در جمع دانشجویان:
رئیس اندیشکده یقین گفت: در طول نظام اسلامی یک بار شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم مورد تضعیف قرار گرفت و مجلس ششم بیشترین مشکلات برای خود و نظام به وجود آورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار