«زیکا» چیست؟ آیا پشه ناقل آن به ایران می رسد؟
توضیحات وزارت بهداشت درباره یک بیماری
رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت احتمال ورود ویروس زیکا به کشور را بسیار کم دانست و از وجود نظام مراقبت فعال در کشور برای کنترل حشره ناقل این بیماری خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار