فراخوان اعتصاب در فرانسه
در ادامه اعتراض به اصلاحیه قانون کار صورت گرفت
اتحادیه های فرانسه برای اعتراض به تصویب اجباری اصلاحیه قانون کار فراخوان داده اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار