زمان بندی دانشگاه‌ها برای مصاحبه معرفی شدگان بورسیه کارشناسی ارشد اعلام شد
سازمان سنجش آموزش کشور، برنامه زمانی مصاحبه دانشگاه‌ها برای معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت بورسیه و شرایط خاص کارشناسی ارشد را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار