هواداران روحانی چرا به‌دنبال «آبکش» کردن مملکتند؟/ آرمان قاچاق‌چی‌ها!
گزارش/
سال انتخابات است؛ احتمالاً نمی‌توان خُرده‌ای به روحانی گرفت. اینکه تلاش می‌کند این‌بار مردم را به‌جای توسعه و تعالی واقعی اقتصادی، سرگرم ایجاد «مناطق آزاد» کند. رأی می‌خواهد دیگر!