دانشگاه تهران؛ قهرمان در بخش دختران و نایب قهرمان در بخش پسران
در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان صورت گرفت؛
دانشگاه تهران در رده‌بندی مجموع بخش پسران و دختران المپیاد ورزشی دانشجویان با ۳۹۶ امتیاز قهرمان شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار