اعلام نسخه نهایی سطح بندی دانشگاه های غیردولتی در هفته آینده
معاون وزیر علوم خبر داد
معاون آموزشی وزیرعلوم گفت: نسخه نهایی سطح بندی دانشگاه‌های غیردولتی تهیه شده و هفته آینده اعلام می شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار