آغاز به کار سومین کنگره‌ی بین المللی نقشه‌برداری مغز ایران
سومین کنگره‌ی بین المللی نقشه‌برداری مغز ایران در مجموعه تالارهای ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد.