افزایش تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی تهران به بیش از ۵۷۰ نفر افزایش یافت؛ این دانشجویان از ۳۴ کشور در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار