تشکر ابوالقاسم طالبی از رئیس قوه قضائیه برای حل مشکل اکران فیلمش
ابوالقاسم طالبی، کارگردان فیلم ضد انگلیسی یتیم خانه ایران طی پیامی از ریاست قوه قضائیه برای حل مشکل اکران فیلمش تشکر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار