باند سرقت تلفن همراه در تهران منهدم شد
اعضای باند سرقتی که هنگام سرقت از پسر نوجوانی، مرد جانبازی را مجروح کرده بودند، شناسایی و بازداشت شدند؛ یکی از اعضای این باند در جریان سرقت دیگر و در تعقیب و گریز با پلیس، کشته شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار